Obchodní podmínky

Obecná ustanovení 

Tyto podmínky byly vypracovány v souladu se zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahují se na spotřební zboží zakoupené v našem internetovém obchodě.

Prodávající je firma MKJ Trading s. r. o. ,  U Leskavy 764/20, 625 00 Brno, IČ: 262 31 166 , DIČ: CZ26231166 (dále jen „Prodávající").

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

Obchodní a reklamační řád je dostupný z hlavní strany internetového obchodu hockey-shop.cz v sekci „Obchodní podmínky“ a  „Reklamační řád“.

 

Dodací lhůty

Zboží , které je skladem Vám v případě jeho zaslání na dobírku dodáme do 24 hodin od emailového nebo telefonického potvrzení objednávky na jakoukoliv adresu v ČR či SR. U každého produktu se dozvíte, jestli je skladem či jaká je jeho dodací lhůta.

 V případě internetové objednávky s způsobem platby „převodem předem“ je objednávka vyřizována až v den připsání finanční částky na náš bankovní účet.

 

Způsoby platby a dodání zboží

Při objednávce nad 5000Kč je doprava po ČR zdarma.

Balík do Ruky České pošty

Zákazníkům je zboží zasíláno na dobírku v balíku Českou poštou. Zboží zasíláme Balíkem do Ruky. Poštovné za objednané zboží činí 130 Kč v případě, že cena objednaného zboží nepřesáhne 5000 Kč. Jinak je poštovné zdarma. Každému balíku je přiděleno identifikační číslo, díky kterému můžete jeho pohyb sledovat přímo na Internetu.

Poštovné na Slovensko činí 190 Kč, v případě že objednáné zboží přesáhne částku 5000 Kč je poštovné 130 Kč.

Bankovním převodem – platba předem (platí pouze pro zákazníky z ČR)

Při volbě platby bankovním převodem od nás obdržíte proforma fakturu a variabilní symbol platby, který Vás bude následně identifikovat. Částku prosím převeďte na náš účet číslo 4200297978/6800 vedený u Sberbank.

Cena za doručení je ZDARMA. Dopravné a balné Vám nebude účtováno.

Po přijetí platby Vás budeme obratem kontaktovat pro upřesnění data dodání zboží.

V případě výměny zboží a jeho následném opětovném odeslání bude účtován poplatek za dopravu ve výši 130Kč(po ČR) nebo 190Kč(Slovensko).

 

Internetová objednávka

Po vytvoření (odeslání) objednávky zákazník obdrží automatickou odpověď, která obsahuje informaci o úspěšném přijetí, přesné specifikaci objednaného zboží včetně cen. Potvrzení objednávky je uskutečněno až po telefonickém nebo emailovém potvrzení objednávky zaměstnancem společnosti hockey-shop.cz .

Platnost cen

Ceny zboží jsou denně aktualizovány, lze si je ověřit u jednotlivých položek a platné jsou v momentu objednání. Ceny již objednaného zboží již samozřejmě neměníme.

 

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 

Akční nabídky

Sekce akční nabídka obsahuje přehled zboží v cenové akci napříč všemi kategoriemi. Jedná se o největší slevy a nejzajímavější akce na hokejové potřeby a příslušenství. Tyto ceny platí do odvolání či vyprodání zásob.

Záruční list

Daňový doklad slouží zároveň jako záruční list.

 


copyright © 2009 - HOCKEY-SHOP.CZ


Anketa

S jakou hokejkou Bauer se Vám hraje nejlépe?

Supreme 1S (45%)

Vapor 1X (32%)

Nexus 1N (24%)


Oblíbené
Hokejka CCM Super Tacks TEAM Grip Sr
Hokejka CCM Super Tacks TEAM Grip Sr

Dostupnost: Skladem
Cena: 2550 Kč


Rukavice CCM Tacks 4052 Sr
Rukavice CCM Tacks 4052 Sr

Dostupnost: Skladem
Cena: 1650 Kč


Hokejka Bauer Nexus 1N Grip Int
Hokejka Bauer Nexus 1N Grip Int

Dostupnost: Skladem
Cena: 3890 Kč


Brusle Bauer Vapor X500 Sr
Brusle Bauer Vapor X500 Sr

Dostupnost: 1-3 dny
Cena: 3490 KčUživatelské menu


Registrovat Zapomněli jste heslo?


Zboží v akci
Hokejka Bauer Vapor 1X Griptac LE Int
Hokejka Bauer Vapor 1X Griptac LE Int

Dostupnost: Skladem
Cena: 2790 Kč


Rukavice CCM Tacks 4052 Jr
Rukavice CCM Tacks 4052 Jr

Dostupnost: Skladem
Cena: 1590 Kč


Helma Bauer Re-Akt 100
Helma Bauer Re-Akt 100

Dostupnost: Skladem
Cena: 3950 Kč