Ochrana osobních údajů:

1. Udělujete tímto souhlas podnikající právnické osobě MKJ Trading s.r.o. - hockey-shop.cz, se sídlem U Leskavy 764/20, Brno 625 00, IČ: 26231166, zapsané ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 

jméno a příjmení
název společnosti
adresa trvalého bydliště
adresa dodání
telefonní číslo
e-mal
 

2. Jméno, příjmení, název společnosti, adresu trvalého bydliště, adresu dodání, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem jasné identifikace osoby, jež učinila objednávku a její následné řádné doručení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje podnikající právnické osobě MKJ Trading s.r.o. - hockey-shop.cz, se sídlem U Leskavy 764/20, Brno 625 00.

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

 

5. Správce nejmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 

vzít souhlas kdykoliv zpět
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 

V Brně dne 1. srpna 2018 - verze 1.2